ภาษีค่านำเข้าสินค้า เมื่อนำเข้ามาในประเทศไทย

หลายๆคนคงเคยสงสัยว่า หากเรานำสินค้าเข้ามาในประเทศไทยจะต้องชำระภาษีค่านำเข้าสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร่? ต้องขอบอกเลยว่า หลายๆคนเคยเสียรู้และต้องปฏิเสธการรับสินค้ามาแล้วหลายรายเนื่องจากไม่ทราบว่า การนำเข้าสินค้านั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงและจำเป็นจะต้องมีการดำเนินพิธีการอย่างถูกต้องตามระเบียบการนำเข้าและการค้นหาอัตราภาษีอากร

ผู้นำเข้าจะต้องเข้าไปลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีศุลกากรก่อน

  • ในกรณีที่นำเข้าสินค้าต้องจำกัด หรือสินค้าควบคุมการนำเข้าจะต้องขอใบอนุญาตก่อนทำการนำเข้า
  • ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้เองส่วนตัว ซึ่งทางผู้ขายจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งสินค้าเร่งด่วน เช่น FedEx, UPS, TNT จะต้องมีการชำระค่าภาษีอากรและปฏิบัติตามข้อห้ามข้อจำกัดและระเบียบการนำเข้าให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  • หากของที่นำเข้ามีราคาศุลกากร หรือเรียกว่า CIF (ราคาของ + ประกันภัย + ค่าขนส่ง) ไม่เกิน 1,500 บาท  จะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องชำระอากรขาเข้า
  • ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้าเรียกว่า “ของต้องห้าม” และ “ของต้องกำกัด” จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาแสดงในขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากร หากพบว่ามีการกระทำความผิดโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกปรับไม่เกิน 4 เท่าของราคาสินค้ารวมค่าอากรหรือจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกริบของกลาง

สามารถตรวจเช็คอัตราภาษีที่ต้องทำการชำระสำหรับสินค้าแต่ละประเภทได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร หัวข้อ ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร customs.go.th